Saturday, February 25, 2017

بهار ...

ماهی ها در رودخانه ای که تازه یخش باز شده
یکی از روزهای آغاز بهار را جشن می‌گیرند
نه کینه‌ای از زمستان دارند و نه خاطره‌ای از سرما
آنان که به بهار دل بسته اند


دست های کودکان کوچک شب
ویرانه‌های کویر را می‌کاوند
ستاره‌ها به راه‌شان 
ترانه‌های بهار بر لبانشان
تازه و سبز می‌درخشند، می‌تراوند

دانه‌ها بی‌تاب و منتظر در زیر خاک 
آزادی‌شان، در خورشید نگاه توست
روزی ار روزهای بهار گلباران می‌کنند
مرا، و تو را، و نگاهی تر